Тема: Управление рынком труда региона.. Учебная работа № 391276

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Диплом
Предмет: Экономика и управление на предприятии
Страниц: 69
Год написания: 2018
Содержание

Введение 5
1. Теоретические основы формирования рынка труда 8
1.1. Социально-экономическая сущность рынка труда: типы рынка труда и стадии его зрелости 8
1.2. Регулирование рынка труда 14
2. Исследование рынка труда в Нижегородской области 24
2.1. Анализ состояния регионального рынка труда: занятость и безработица в Нижегородской области 24
2.2. Механизм регулирования занятости населения на региональном рынке 38
3. Совершенствование механизма государственного регулирования в сфере занятости населения Нижегородской области 48
3.1. Проблемы формирования рынка труда 48
3.2. Перспективы развития рынка труда 54
Заключение 61
Список использованных источников 66
Стоимость данной учебной работы: 3750 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 391276. Тема: Управление рынком труда региона.

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

  …..редині підприємства
  (доповіді, звіти, бюлетені та службові записки), а також всі електронні
  інформаційні засоби (електронну пошту та селекторні і телевізійні наради).

  Цікаво,
  що в більшості джерел інформаційну систему розуміють досить вузько — як
  сукупність технічних засобів, які служать для накопичення, зберігання, обробки
  і передачі інформації. До визначення інформаційної системи іноді включають
  компоненти системи, а також сфери діяльності, в яких ця система
  використовується. Хоча, по суті, у цьому визначенні увага зосереджена лише на
  технічних засобах.

  На
  нашу думку, використанням засобів обчислювальної техніки поняття інформаційна
  система не вичерпується. Інформаційну систему слід розуміти значно глибше.
  Термін система в даному разі треба вживати у двох розуміннях:

  а) як
  певний метод, суть якого — у раціональному поєднанні і впорядкованості всіх
  елементів у часі і просторі в такий спосіб, щоб кожний з них сприяв успіху
  діяльності всього об’єкта. З цим трактуванням пов’язано розуміння координації і
  синхронізації дій персоналу управління, поєднаних з метою досягнення
  поставлених завдань;

  б) як
  об’єкт, який має достатньо складну, певним чином упорядковану внутрішню
  структуру (наприклад, виробничий процес).

  Тому,
  АІС – це комунікаційна система із збору, передачі й обробки
  інформації про об’єкт, що забезпечує працівників різного рангу інформацією для
  реалізації функцій управління.

  Кожна
  АІС має такі компоненти:


  структура системи — множина елементів системи і взаємозв’язків між
  ними. Приклад: організаційна і виробнича структура підприємства;


  функції кожного елемента системи. Приклад: управлінські функції —
  прийняття рішень у певних структурних підрозділах підприємства;


  вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому. Приклад:
  матеріальні або інформаційні потоки, які надходять у систему або вводяться нею;


  мета й обмеження системи та її окремих елементів. Приклад:
  досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження.

  АІС є
  сукупністю інформації, методів, моделей; технічних, програмних, технологічних
  засобів та рішень, а також спеціалістів, які виконують обробку інформації і
  приймають управлінські рішення в межах підприємства. Сьогодні АІС така сама
  частина (абсолютно рівноправна і необхідна) виробничої інфраструктури, як
  технологічне обладнання, ресурси і персонал. Сучасні інформаційні системи
  безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, на
  номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

  В
  цілому, дослідження комп’ютерних інформаційних систем пов’язане з колом питань
  технічних, соціологічних та економічних дисциплін.

  АІС
  характеризуються наявністю функціональної і забезпечуючої частин, відповідно до
  декомпозиції системи на складові частини — підсистеми, що перебувають у певних
  відносинах одна з одною. Множина таких відносин разом з елементами утворюють
  структуру інформаційної системи.

  Функціональна
  частина АІС фактично є моделлю системи управління об’єктом.
  Оскільки складна система завжди багатофункціональна, інформаційну систему може
  бути класифіковано за різними ознаками: за рівнем управління (вищий, середній,
  оперативний); видом керованого ресурсу (основні засоби, матеріальні, трудові,
  фінан…