Тема: Точка безубыточности, ее применение в планировании деятельности предприятия. Учебная работа № 393977

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Экономика предприятия
Страниц: 45

СОДЕРЖАНИЕ
Точка безубыточности, ее применение в планировании деятельности предприятия
Стр.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Анализ точки равновесия и зоны безубыточности предприятия в системе принятия управленческих решений 5
1.1 Планирование деятельности предприятия 5
1.2 Методы планирования финансовых показателей 9
1.3 Методы расчета точки безубыточности 15
2. Анализ деятельности СПК “Звездный” 22
2.1 Общая характеристика ООО СПК “Звездный” 22
2.2. Анализ основных технико-экономических показателей ООО СПК “Звездный” 26
2.3 Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности ООО СПК “Звездный” 32
3. Разработка рекомендаций и анализ системы планирования на предприятии 40
3.1Экономическая эффективность, качество и сроки реализации предлагаемых решений 40
3.2 Перспективы научно-технического развития организации 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 45Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 393977. Тема: Точка безубыточности, ее применение в планировании деятельности предприятия

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Обоснование точки безубыточности и зависимость максимально допустимых переменных издержек от объёма …

  …..ролі споживача; від масового
  виробництва – до виготовлення на замовлення; від цінності матеріальних ресурсів
  і активів – до цінності інформації, знань і інтелекту.

  У звіті 1999 року
  зміни в традиційному світовому сценарії економічного розвитку були представлені в наступній формі
  (табл. 1.1).

  Таблиця 1.1. Зміни маркетингового сценарію з розвитком
  електронного бізнесу

  Від ………

  До ……..

  Технології, що дають можливості

  Електронні технології як двигун розвитку

  Мінімум довіри

  Максимум довіри

  Вертикальна інтеграція

  Віртуальна інтеграція

  Обмежені можливості комплексу маркетингу
  (marketing-mix)

  Різке зростання можливостей комплексу маркетингу
  (marketing-mix)

  Стратегія, сфокусована на фірмі

  Стратегія, сфокусована на мережі

  Відносний прибуток, що зменшується

  Відносний прибуток, що збільшується

  Бізнес

  Експрес-бізнес (інтенсифікація ухвалення рішень)

  Розглядаючи
  проблему на початок XXI століття, електронний бізнес слід розуміти як
  реалізацію бізнес-процесів з використанням інформаційних і телекомунікаційних
  технологій і систем. Проте частина бізнес-процесів сьогодні здійснюється
  без застосування інноваційних технологій, що дозволяє розділяти поняття
  «бізнес» і «електронний бізнес» як самостійні категорії, грань між якими
  поступово стирається.

  Рис. 1.1. Модель
  категорій і понять електронного бізнесу

  електронний
  ринок віртуальний інтернет

  Адекватне
  завданням компанії застосування сучасних технологій дозволяють в моделі
  електронного бізнесу (рис. 1.2.) розглядати електронний
  маркетинг як основу сучасного бізнесу. При цьому завдання маркетингу настільки
  значні і об’ємні , що в більшості випадків і
  традиційна маркетингова діяльність – бізнес-аналіз (BI – Business
  Intelligence), управління стосунками із споживачами (CRM – Customer Relations
  Management), управління ланцюжками постачання (SCM – Supply Chain Management) і
  управління знаннями (KM – Knowledge Management), реалізується засобами інформаційних технологій.

  Рис. 1.2. Трансформація
  бизнес-моделей підприємств

  З розвитком і
  розповсюдженням інформаційних технологій і систем, споживач дістав доступ до
  інформації про наявні товари і послуги, можливість і право вибору кращих, що і
  зробило його суверенним. Він вже не залежить від посередника і може диктувати
  умови виробникові щодо характеристик, комплектації, якості, кількості і навіть
  ціни необхідного товару. Споживач є ініціатором комунікації з виробником і
  посередником, що дає право говорити про існування третьої моделі –
  інтерактивного ринку (рис. 1.3.)

  Рис. 1.3. Модель
  бізнесу, орієнтованого на споживача.

  Поступове
  скорочення зростання прибутку компаній, що використовують традиційні
  бизнес-модели (орієнтовані на виробника і на канал), необхідність збільшення
  швидкості бізнес-процесів і їх реакції на поведінку ринку привели спочатку до
  створення мережі зовнішніх структур, до яких переходить значна частина ланцюжка
  «постачальник – споживач», а потім до формування так званих співтовариств
  доданої вартості, в яких компанія-власник товарної марки або бренду, концентрує
  свої фінансові і трудові ресурси на залученні і утриманні…