Тема: ТНК и их роль в мировой экономике. Учебная работа № 399205

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (8 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Контрольная
Предмет: Мировая экономика
Страниц: 22

СОДЕРЖАНИЕ

стр
ВВЕДЕНИЕ 3

ТНК и их роль в мировой экономике 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 399205. Тема: ТНК и их роль в мировой экономике

  Выдержка из подобной работы

  …….

  ТНК и их роль в мировом экономическом развитии

  …..платоспроможність; непослідовна економічна політика держави, спрямована на підтримку підприємств; існування суперечності економічних інтересів працівників у ході побудови мотиваційного механізму на підприємстві.
  Рівень дослідженості теми. В економічній літературі існують публікації, які присвячені дослідженню проблем формування економічного механізму розвитку підприємств, серед яких чільне місце посідають роботи таких науковців як Й.М. Петрович [1], Г.Я. Ільницька [2], Полозова В.Т., Овсюченко В.Ю. [3], Шевченко М.Г. [4], Андрійчук В.Г. [5], Козаченко Г.В. [6], Митяй О.В. [7], Галич О. А. [8], Волков О.И [9], П.В. Круш, С.О. Тульчинська, та ін. [10], І.І. Циглик [11], О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник [12], тощо. Однак, подальшого розвитку потребують питання щодо розробки ефективного механізму розвитку підприємств виробничої сфери.
  Метою статті є обґрунтування сутності та складових механізму ефективного розвитку виробничих підприємств.

  Виклад основного матеріалу

  Сучасні науковці-економісти [1-12] застосовують поняття «механізм» досить широко.
  Зокрема, термін «механізм» часто використовується в поєднанні з категоріями «економічний», «організаційний», «організаційно-економічний», «господарський», «ринковий» тощо, проте в спеціальній літературі чітко не розмежовано сфери застосування цих понять.
  Залежно від конкретних завдань соціально-економічного розвитку, для яких використовують поняття «організаційно-економічний механізм», «господарський механізм», «економічний механізм» тощо, а також сфери інтересів авторів, під цими назвами мають на увазі достатньо різноманітну сутність та змістовно-функціональні складові.
  Говорячи про внутрішні фактори управління, використовують поняття «механізм розвитку системи», про управління системою – «механізм взаємодії з іншими системами».
  Одним з найважливіших механізмів і водночас найменш дослідженим у вітчизняній практиці управління організаціями є механізм господарського розвитку.
  Механізм розвитку підприємства є складною та багатогранною економічною категорією, яка ще не має однозначного трактування в економічній літературі.
  Розглядаючи сутність поняття механізму ефективного розвитку, нами проведено дослідження підходів різних науковців до його трактування (табл. 1).

  Таблиця 1
  Підходи до визначення поняття «механізм розвитку підприємства» різними науковцями
  АвторВизначенняЙ.М. Петрович [1, с. 400]Механізм, що забезпечує взаємодію центра економічного управління з обєктом управління керуючої системи; складається з окремих форм, методів та інструментів впливу на економічну систему підприємстваГ.Я. Ільницька [2, с. 292]Основна частина господарського механізму підприємства, що включає економічні методи, способи, форми та засоби впливу органів управління на процеси його розвиткуПолозова В.Т., Овсюченко В.Ю. [3, с. 63-65].Частина господарського механізму, яка відображає сукупність організаційних, фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів та важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання організаційно-технічних.Шевченко М.Г. [4, с. 15].Єдність державного регулювання та ринкової саморегуляції. До елементів цього механізму включає: методи, інструменти, форми, важелі державного регулювання та ринкової саморегуляції.Андрійчук В.Г. [5, с. 18].Комплекс методів, засобів та прийомів, взаємоузгоджених та взаємоповязаних між собою, які слугують інструментом реалізації управлінської діяльності в системі підприємств.Бакай С.С. [6, с. 27].Інструмент управління, що являє собою сукупність управлінських елементів і способів їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правовоїпідтримки, шляхом використанняяких з урахуванням особливостей діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети.Митяй О.В. [7, с. 87].Система формування цілей і стимулів, що дозволяє перетворювати в процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства в рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення платоспроможн…