Тема: Рынок корпоративного контроля в России и за рубежом.. Учебная работа № 392637

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Экономика предприятия
Страниц: 42
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 5
1.1. Понятие рынка корпоративного контроля и его теоретическое обоснование 5
1.2.Фундаментальные характеристики рынка корпоративного контроля в России и за рубежом 16
2.АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 23
2.1. Особенности рынка корпоративного контроля зарубежных стран 23
2.2. Анализ текущего состояния рынка корпоративного контроля 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 392637. Тема: Рынок корпоративного контроля в России и за рубежом.

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Рынок корпоративных ценных бумаг

  …..дповідно до цих змін програми модифікуються – з’являються їхні
  нові версії. Крім того, сучасні пакети прикладних програм тяжіють до
  універсалізму, їхні розробники намагаються забезпечити підтримку якомога
  ширшого кола задач. Само по собі це намагання є позитивним, однак коли потрібно
  сьогодні розв’язати одну задачу, завтра – іншу, а післязавтра – ще іншу, і всі
  вони неоднорідні, то виникає потреба використовувати кілька різних програм чи
  пакетів. Це може виявитись досить складним.

  Радикальним
  виходом з цієї ситуації є самостійна розробка програм для розв’язування
  конкретних задач. Важливим у цьому випадку є навики та досвід програміста, його
  вміння складати надійні та ефективні програми. Не мале значення має і вибір
  мови програмування. Часто
  вибір мови програмування зумовлюється даною обчислювальною системою або
  підготовкою програміста. Слід протистояти бажанню писати програму на даній мові
  просто тому, що вона більше знайома. Якщо мова програмування не підходить для
  даного класу задач, то можуть виникнути значні труднощі при програмуванні та
  відладці програми. Якщо програмістові надається можливість вибору, то слід
  вибирати ту мову високого рівня, яка найбільш придатна для розв’язування задач
  даного типу.

  Завдання
  на курсовий проект передбачає розробку програмного забезпечення для
  розв’язування задачі економічного характеру, тому для створення програми було
  вибрано середовище Turbo
  Pascal 6.0.

  Розробник
  системи програмування Turbo
  Pascal – фірма Borland
  International виникла в 1984
  році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачів
  персональних ЕОМ своїми Turbo
  системами. Було випущено на ринок програмних продуктів декілька версій Turbo
  Pascal: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0,
  7.0, Pascal
  for Windows,
  Borland Pascal.

  Головні
  особливості мови Turbo
  Pascal:


  широкий спектр даних;


  можливість обробки стрічкових та
  структурних даних;


  достатній набір операторів керування
  розгалуженнями та циклами;


  відносно слабкі можливості вводу-виводу
  даних порівняно з іншими мовами високого рівня (Turbo
  C та PL/1);


  добре розвинутий апарат підпрограм;


  зручні конструкції роботи з файлами;


  великі можливості керування всіма
  ресурсами комп’ютера;


  різноманітні варіанти стикування з мовою
  Асемблера;


  використання інтегрованого середовища,
  яке значно підвищує продуктивність праці програміста;


  підтримка ідей об’єктно-орієнтованого
  програмування (ООП).

  Курсовий
  проект складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної
  літератури, графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набрано
  та роздруковано з використанням текстового редактора Word.
  Графічна
  частина виконана з допомогою графічного редактора Visio.

  1. Теоретична
  частина

  1.1 Постановка задачі

  Розрахунок
  витрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції є
  найбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах,
  які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництво
  концентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку.
  При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат на
  виробництво.

  Облік
  витрат на виробництво повинен забезпечити:


  розрахунок виконання виробничого плану;


  визначення фактичної собівартості і
  виявлення понаднормативних витрат;


  контроль за виконанням планових
  показників;


  зниження самоцінності продукції за всіма
  статтями затрат;


  контроль за дисципліною і своєчасним
  виявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.

  Витрати,
  які впливають на собівартість продукції, групуються відповідно до їх
  економічного змісту за такими елементами:

  1) матеріальні витрати

  2) витрати на оплату праці

  3) відрахування на
  соціальне страхування

  4) амортизація основних
  фондів та нематеріа…