Тема: Правовые формы разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических договоров. Учебная работа № 404009

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Экономика
Страниц: 32

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Теоретические основы внешнеэкономических сделок и операций 5
1.1 Формы и методы внешней торговли 5
1.2 Классификация внешнеторговых операций 9
1.3 Порядок заключения внешнеэкономических сделок и способы обеспечения их исполнения 14
2. Правовое регулирование и разрешение споров, возникающих из внешнеэкономических договоров и сделок 16
2.1 Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок 16
2.2 Договор международной купли продажи как основной объект коллизионно-правового регулирования 21
2.3 Материально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 404009. Тема: Правовые формы разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических договоров

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Правовые формы организации предриятий

  …..ДІЛ 3. ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ………….12 3.1. Приватне підприємство………………………………..12 3.2. Колективне підприємство……………………………..14 3.3. Комунальне підприємство, засноване на власності тариторіальної громади…………………………………………………18 3.4. Державне підприємство, засноване на державній власності. Казенне підприємство…………………………………..19 3.5. Господарські товариства………………………………..24 3.5.1. Договорні господарські товариства…………26 3.5.2.Статутні господарські товариства……………30
  ВИСНОВОК…………………………………………………………………….38
  СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ
  ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………40 ВСТУП У зв’язку з розпадом радянського Союзу та переходу радянських
  республік від командно-директивної економіки до ринкових відносин осоливої
  актуальності набуває проблема вивчення інсуючих правових форм організації
  підприємств як головного господарюючого суб’єкта економіки держави. Постає
  реальна проблема визначення ролі та сутності кожної правової форми
  організації підприємств, при чому як тих, що існували ще за радянських
  часів (державне підприємство, кооперативи), так і зовсім нових для
  української економіки – усі різновиди господарських товариств. Об’єктом даної роботи є дослідження існуючих організаційно-правових
  форм підприємства, визначення негативних та позитивних рис кожної із них. Метою даної роботи є аналіз та характеристика правової форми
  організації підприємства для ефективного соціально-економічного розвитку
  держави. Виходячи з мети роботи автором поставлені наступні завдання: 1. Дати визначення поняттю правової форми організації підприємства у зв’язку з регулюванням економіки у ринкових умовах господарювання; 2. Окреслити порядок створення та реєстрації підприємства як головного господарюючого суб’єкта економіки України; 3. Охарактеризувати кожну правову форму організації підприємства, визначивши порядок їх засновування, порядок управління ними, їх реорганізації чи ліквідації; 4. Визначити перспективи досконалення правових форм організації підприємств. Методологію роботи складають як загальнонаукові методи (аналіз,
  синтез), так і спеціально правові методи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку
  використаної літератури, загальним обсягом 40 сторінок, основного тексту 39
  сторінок. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Для одержання поставленої мети будь-якої підприємницької діяльності, а
  тому і підприємства як головного господарюючого суб’єкта економічної
  системи країни, – одержання прибутку необхідна організація, що припускає її
  здійснення відповідно та в межах встановленого законом порядку. Зазначений
  порядок передумовлений формами власності, способами розмежування
  повноважень власника по керуванню належним йому майном, імперативними
  вимогами чинного законодавства, безпосердньою метою створення та
  спеціалізацією підприємства, бажанням його засновника (засновників) тощо.
  Тому під правова форма організації підприємств вказує на особливості
  правового положення власника майна, порядок здійснення ним повноважень по
  керівництву, визначає дозволені чинним законодавством види діяльності,
  керівні органи, межі та порядок відповідальності по зобов’язанням
  підприємства. Таким чином, під правовою формою організації підприємств слід розуміти
  обрану власником юридичний спосіб організації керування його майном і на
  умовах установлених законодавством України, що відображає спеціальну
  правосуб’єктність, право…