Тема: Функции управления в торговле. Учебная работа № 391632

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Экономика и управление на предприятии
Страниц: 36
Год написания: 2015
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления в торговле 5
1.1. Сущность управления в торговле 5
1.2. Функции управления в торговле 9
Глава 2. Функция мотивации на примере торгового предприятия 14
Глава 3. Наиболее эффективные методы мотивации персонала 24
Заключение 33
Список литературы 35
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 391632. Тема: Функции управления в торговле

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Функции управления природоохороной деятельности в Украине

  …..а ядерної безпеки (Мінекобезпеки)
  України організовує свою діяльність
  відповідно до Положення про
  Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 10
  лютого 1995 року.
  Основними функціями Мінекобезпеки є:
  проведення державної
  екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на
  збереження та відтворення безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього
  середовища;
  забезпечення безпеки
  функціонування та розвитку ядерного комплексу в мирних цілях, захист життя і
  здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
  навколишнього природного середовища;
  досягнення стійкого соціально-економічного
  розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних
  інтересів України.
  Міністерство здійснює державний
  контроль за додержанням вимог законодавства з питань охорони навколишнього
  природнього середовища, ядерної та екологічної безпеки, організовує проведення
  державної екологічної експертизи.
  Мінекобезпеки здійснює також
  міжнародне співробітництво з питань екології, безпечного використання ядерної
  енергії та радіаційних технологій, організовує виконання зобов’язань, що випливають
  з міжнародних договорів України з цих питань.
  Напрями
  реформування системи управління природокористуванням
  Діяльність  з визначення напрямів реформування
  державного управління у секторі “Охорона природи та використання природних
  ресурсів” у 1998 р. здійснювалась  у
  рамках підготовки адміністративної реформи в Україні з метою підвищення
  ефективності роботи центральних органів виконавчої влади. Зокрема спеціальною
  міжвідомчою робочою групою, що була створена при Мінекобезпеки, проведено
  функціональний аналіз ефективності діяльності як самого міністерства, так і
  державних комітетів, які здійснюють управління, регулювання і контроль у сфері
  використання природних ресурсів та охорони довкілля (Держводгосп,
  Держкомгеологія, Держкомзем, Держкомлісгосп, Держкомгідромет, Держбуд). За
  результатами проведеного функціонального обстеження та на базі загальної
  концепції адміністративної реформи в Україні розроблено секторальний проект
  концепції адміністративної реформи.
  Для
  ефективного впровадження екологічної політики, яка б відповідала цілям сталого
  розвитку держави, сприяла подоланню наслідків нераціонального
  природокористування та проведенню запобіжних 
  заходів для упередження дальшого виснаження природних ресурсів та екологічних
  кризових явищ, необхідне зосередження усіх функцій управління , а також
  координації, регулювання і контролю за використанням природних ресурсів у
  спеціально уповноваженому органі виконавчої влади, яким є Мінекобезпеки.
  Розширення сфери впливу міністерства на міжвідомчу координацію, повноваження і
  функції  в управлінні
  природокористуванням є логічним процесом, адекватним об’єктивному стану  використання ресурсо-екологічного потенціалу
  економіки держави. Це формально відповідає Положенню, затвердженому Указом
  Президента України від 10.02.1995 р. № 120/95, за яким  Мінекобезпеки здійснює “комплексне
  управління та регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища,
  раціонального використання і відтворення природних ресурсів”.
  Одним
  з ключових питань управління у секторі є питання оптимізації розмежування
  функцій і повноважень центральних та місцевих органів …