Тема: Экологический менеджмент. Учебная работа № 393952

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (8 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Реферат
Предмет: Экономика предприятия
Страниц: 26

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

.1. Современные концепции экологического развития 5
2. Предпосылки возникновения новой концепции развития мира 13
3. Понятие устойчивого развития человечества 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 393952. Тема: Экологический менеджмент

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

  …..через паралельні
  порти.

  ЗМІСТ

  Вступ

  1. Призначення та область застосування

  2. Технічні характеристики

  2.1 Постановка задачі на розробку програми

  2.1.1 Параметри та
  принципи роботи термопар

  2.1.2 Будова і принцип роботи підсилювача

  2.1.3 Аналогово-цифровий перетворювач

  2.1.4 Мультиплексор

  2.1.5 Паралельний порт

  2.2 Опис алгоритму і функціонування
  програми

  2.3 Опис організації вхідних та вихідних даних

  2.4 Опис організації вибору технічних і програмних засобів

  3. ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ
  ПОКАЗНИКИ

  Список використаних джерел

  Вступ

  Зчитування сигналу
  системи відбувається з термопари, далі сигнал подається на підсилювач та на АЦП.
  Взаємодія комп’ютера із системою вводу відбувається через паралельний порт (LPT), а для узгодження порта і АЦП використовується
  мультиплексор. Перелічені пристрої можна описати за допомогою математичної моделі,
  яка враховує основні параметри пристроїв та способи перетворення сигналу. На основі
  такої математичної моделі потрібно створити програму, яка моделює роботу вимірювальної
  системи.

  Метою пояснювальної
  записки є ознайомлення з принципами роботи термопар, підсилювачів, АЦП, мультиплексорів,
  паралельного порта комп’ютера, а також з програмною реалізацією вимірювальної системи.

  1. Призначення та область застосування

  Розроблена програма
  призначена для вивчення роботи вимірювальної системи, що складається з термопари,
  підсилювача, АЦП, мультиплексора, паралельного порта комп’ютера. Програма може використовуватися
  при вивченні і закріпленні матеріалу з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”.

  2. Технічні характеристики

  2.1 Постановка задачі на розробку програми

  При вивченні роботи
  вимірювальної системи велика увага значенням сигналу на різних етапах обробки. Тому
  створена програма повинна забезпечувати зручне представлення параметрів всіх пристроїв
  системи і самого сигналу. Враховуючи вищенаведені обставини, можна підвищити ефективність
  вивчення навчального матеріалу з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”, а цим
  самими покращити навчальний процес на кафедрі КСМ Чернівецького національного університету
  імені Ю. Федьковича.

  Розглянемо роботу
  пристроїв вимірювальної системи, а саме термопари, підсилювача, АЦП, мультиплексора,
  паралельного порта комп’ютера, більш детально.

  2.1.1 Параметри та принципи роботи термопар

  Термопара – це два
  провідника (термоелектрода), виготовлені з різних металів і сплавів, спаяні (зварені)
  в одній точці [1].

  Чутливість термопар
  до температури заснована на термоелектричному ефекті (ефекті Сібека (Seebeck), по
  імені винайденим його в 1821 році дослідника), при якому використовується з’єднання
  двох матеріалів (металів і сплавів, наприклад міді і мідно-нікелевого сплавів, заліза
  і мідно-нікелевого сплавів чи платини і платинорідного сплавів).

  Коли кінці провідника
  знаходяться при різних температурах, між ними виникає різниця потенціалів, пропорційна
  до різниці температур. Такий коефіцієнт пропорційності називають коефіцієнтом термоерс.
  У різних матеріалів коефіцієнт термоерс різний, тому різниця потенціалів між кінцями
  різних провідників буде відмінною від нуля. Розміщуючи спай з металів з різними
  термоерс в середовище з температурою Т1, а інші кінці провідників при
  температурі Т2, то на кінцях провідників отримається напруга, пропорційна
  до різниці температур Т1 і Т2.

  Перший термоелемент
  був створений в 1887 році французьким науковцем Ле Шателье (le Chatelier). В термоелементі
  дві точки контакту А і В з’єднані двома паралельними провідниками, виконаними з
  різних металів (наприклад, алюміній і мідь). Таким чином утворюється замкнутий ланцюг
  (рис.2.1).

  Рис.2.1.Принцип роботи
  термоелемента

  Якщо температури в
  точках А і В відрізняються, то по ланцюгу починає протікати елек…