Тема: Диплом (1 глава) Управление бизнес-планированием инвестиционной деятельности предприятий. Учебная работа № 401999

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Практическая часть дипломной работы (1 глава)
Предмет: Экономика
Страниц: 76
Год написания: 2015
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Теоретические основы управления бизнес-планированием инвестиционной деятельности предприятий 8
1.1 Инвестиционные бизнес-проекты как форма стратегического развития предприятия 8
1.2 Анализ и оценка действующих систем управления инвестиционными бизнес-проектами 13
1.3 Обоснование критериев выбора и методов оценки эффективности инвестиционных бизнес-проектов 15
2 Организационно-методические аспекты управления бизнес-планированием инвестиционной деятельности предприятий( на примере ООО “Научно исследовательский проектный институт нефти и газа “Петон”) 30
2.1 Характеристика направлений деятельности и оценка финансово-экономического состояния предприятия 30
2.2 Особенности бизнес-планирования инвестиционной деятельности и экономическое обоснование целесообразности реализации бизнес-проекта 46
2.3 Формирование стратегии управления инвестиционными проектами на основе анализа фактора времени и финансовых рисков 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 77
Стоимость данной учебной работы: 1500 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 401999. Тема: Диплом (1 глава) Управление бизнес-планированием инвестиционной деятельности предприятий

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Диплом по легкой промышленности

  ….. головним результатом виробничої
  діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності
  підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в
  результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому визначення собівартості продукції – одне з основних облікових
  завдань підприємства. Основою вирішення великого кола проблем, пов’язаних з
  ефективною діяльністю підприємства, є саме собівартість, тобто шляхи її
  зменшення. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від
  інформацію про формування собівартості. Тому є причини: – витрати на виробництво продукції є базою для встановлення ціни; – інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-
  господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його
  основні і оборотні фонди, менші витрати праці на одиницю продукції, чим
  чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
  запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна
  технологія, тим нижче собівартість продукції. Упущення, які виникають при
  роботі підприємства, викликають збільшення собівартості. Підсилення значення прибутку в розвитку підприємства, галузі і усього
  господарства призводить до збільшення ролі собівартості, як одного з
  найважливіших якісних показників виробничо-господарської діяльності
  підприємства. Приріст прибутку в промисловості відбувається приблизно на
  одну третину за рахунок зростання об’єму виробництва і на дві третини за
  рахунок зниження собівартості продукції. Проблема віднесення різних витрат на собівартість продукції є однією з
  найважливіших для підприємств. За допомогою механізму формування
  собівартості продукції можна стимулювати або, навпаки, “подавляти”, робити
  невигідними різні види витрат. А в сукупності з податковими пільгами цей
  механізм є потужним важелем фінансово-господарської діяльності
  підприємства. Щоб успішно вести боротьбу за зниження собівартості продукції,
  потрібно знати з чого вона складається і які фактори впливають на її
  величину для більш повного обліку їх при розробці плану по витратам на
  виробництво, прибутку і рентабельності. Зниження собівартості – це не одноразовий акт, а повсякденне завдання,
  яке стоїть перед керівництвом підприємства, багатоплановий процес, який
  потребує системного підходу і єдиного управління. До факторів, що забезпечують зниження собівартості продукції
  відносяться: використання найновіших технологій, економія сировини,
  електроенергії, підвищення продуктивності праці, зниження збитків від браку
  і простоїв, поліпшення використання основних виробничих фондів, зниження
  витрат на збут продукції, упорядкування витрат на апарат управління, зміна
  структури виробничої програми в результаті асортиментних зрушень та ін. Собівартість продукції може знижуватись і за рахунок скорочення умовно-
  постійних витрат в результаті зростання об’єму виробництва і реалізації.
  Щоб уникнути виникнення перевитрат коштів підприємство може використовувати
  різні норми і нормативи витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
  – галузеві (стандарти) або самостійно розроблені підприємством. Варто зауважити, що в останні…