Тема: Безопасность государственного бюджета. Учебная работа № 406038

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Экономика
Страниц: 35
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Теоретические аспекты анализа обеспечения безопасности бюджета 4
1.1. Сущность понятия «бюджет государства» 4
1.2. Особенности формирования бюджета государства 12
2. Практика обеспечения безопасности бюджета 17
2.1. Анализ бюджета страны 17
2.2. Проблемы обеспечения безопасности бюджета 20
2.3. Пути повышения безопасности бюджета государства 24
Заключение 30
Список использованной литературы 32
Приложения 34
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 406038. Тема: Безопасность государственного бюджета

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Доходы государственного бюджета Украины

  …..ах, де фінансові відношення
  регулюються нормами, не погодженими з діями економічних законів, або
  суміжними фінансовими інститутами, вони створюють передумови або
  безпосередньо діють на поглиблення економічної кризи. В даний час такими
  інститутами є інститути банківського кредитування, державного бюджету, а
  також діюча система безготівкових розрахунків, як усередині країни, так і в
  розрахунках із закордонними країнами. Різноманітна фінансова діяльність в Україні, регульована нормами різних
  фінансових інститутів будується на економічній основі держави. Фінансова
  діяльність спрямована на забезпечення функцій держави, це його бюджет. Бюджет – це план створення і використання фінансових ресурсів для
  забезпечення функцій, здійснюваних органами державної влади України,
  органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних
  депутатів. Державний бюджет України затверджується законом України. Головне місце у фінансовій системі України займає державний бюджет
  України і місцеві бюджети місцевих рад народних депутатів. Державний бюджет – розпис прибутків і витрат держави на визначений
  період (на рік). Являють собою централізовані фонди коштів, акумульовані,
  головним чином, за допомогою податків і використовувані для державного
  регулювання економіки, стимулювання господарської кон’юнктури, фінансування
  соціальних програм, науки і культури, збройних сил, утворення фінансових і
  матеріальних резервів, утримання органів державного керування. Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондом
  коштів, що стверджується актом вищої юридичної чинності, законом. Бюджет
  будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності,
  наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему
  України. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного
  бюджету України. Доходи бюджету – це частина централізованих фінансових ресурсів
  держави, необхідних для виконання його функцій. Вони виражають економічні
  відносини, які виникають у процесі формування фондів грошових ресурсів і
  поступають у розпорядження органів влади різних рівнів. Доходи як економічна категорія виражають економічні відносини, які
  виникають у держави з юридичними та фізичними особами в процесі формування
  бюджетного фонду держави. Формою прояву категорії доходи бюджету служать
  податки, збори, платежі і відрахування. Доходи бюджету – поняття більш вужче, ніж доходи держави; поряд із
  фінансовими коштами бюджету усіх рівнів влади вони включають ресурси
  державних позабюджетних фондів та усього державного сектору. Державні доходи — це грошові відносини з приводу розподілу вартості
  валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту,
  що використовується державою для здійснення своїх функцій. Суть податків криється у примусовому відчужуванні державою частини
  знову утвореної вартості. Головне матеріальне джерело – національний доход. Якщо для покриття
  фінансових потреб його недостатньо, держава залучує національне багатство
  (сукупність матеріальних благ, створених працею передуючих і теперішніх
  поколінь та залучених в процес відтворення природних ресурсів, якими
  володію суспільство на визначений момент часу). Одержавлення національного
  доходу здійснюється державою різними методами. Основним методами, які
  використовуються органами державної влади для перерозподілу національного
  доходу та утворення бюджетних доходів, являються податки, державний кредит
  та емісія грошей. Співвідношення між ними різне в залежності від країни ті
  часу; визначається економічною ситуацією та іншими протиріччями, станом
  фінансів і фінансової політики держави. В доходах центрального бюджету в
  різних д…