Тема: Ассимиляционный потенциал природной среды. Учебная работа № 404531

Заказать контрольную
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Тип работы: Реферат
Предмет: Экономика
Страниц: 21

СОДЕРЖАНИЕ

Стр
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Сущность ассимиляционного потенциала природной среды 5
2. Теоретические подходы к экономической оценке природных ресурсов 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 404531. Тема: Ассимиляционный потенциал природной среды

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

  …..жвидові
  співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо);
  територіальна — різні форми просторової дислокації природно-ресурсних
  комплексів; організаційна — можливості відтворення та ефективної експлуатації
  природних ресурсів. Функціональна структура природно-ресурсного потенціалу
  відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та
  певних господарських комплексів.
  Природно-ресурсний потенціал є
  багатокомпонентним. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні,
  лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси. За ознакою
  вичерпності природних ресурсів, яку нерідко називають екологічною
  класифікацією, вони поділяються на групи: невичерпні, до яких належать сонячна
  радіація, енергія води, вітру тощо; вичерпні відновлювані: ґрунтовий покрив,
  водні ресурси, лікувальні грязі, рослинне паливо тощо; вичерпні невідновлювані:
  мінеральна сировина, природні будівельні матеріали.
  В основі економічної класифікації
  природних ресурсів лежить їх поділ на ресурси виробничого й невиробничого,
  промислового й сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого,
  одноцільового та багатоцільового призначення.
  Вплив
  природно-ресурсного потенціалу на розвиток і розміщення в-ва та спеціалізацію
  ек-х районів.
  Для розміщення
  галузей н/г велике зн-ня мають кількісні параметри певного виду ресурсу. За
  н/г-м значенням запаси кросиних копалин под-ть на такі групи: балансові,
  використання яких економічно вигідне, тобто вони відповідають промисловим
  вимогам за якістю сировини і гірничо-технічними умовами експлуатації;
  позабалансові, які при наявному рівні технології експлуатувати економічно не
  вигідно. В геології вид-ть такі категорії запасів корисних копалин: А –
  докладно розвідані та вивчені; В і С1 – розвідані менш докладно; С2 – оцінені
  попередньо і приблизно. Запаси корисних копалин за категоріями А, В, С1 і С2
  разом з прогнозованими запасами становлять геологічні запаси. До власне
  промислових запасів відносять вивчені й розвідані запаси, експлуатація яких за
  даних умов забезпечує достатню рентабельність в-ва.
  Мінеральні ресурси, їх структура та народногосподарське
  значення (використання).
  Мінерально-сировинні ресурси. Під
  мінеральними ресурсами розуміють сукупність різних видів корисних копалин, які
  можуть бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. За
  характером використання мінеральні ресурси поділяються на групи:
  паливно-енергетичні, рудні й нерудні. На їх базі розвиваються такі важливі
  галузі промислового виробництва, як чорна і кольорова металургія,
  електроенергетика, машинобудування, хімічна промисловість та ін.
  В структурі паливних ресурсів
  України домінує кам’яне і буре вугілля, запаси якого за на 1997 р. складають
  45,7 млрд. т і є цілком достатніми для забезпечення власних потреб. Основні
  запаси кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському
  басейнах; бурого вугілля — переважно в Дніпровському басейні.
  В Україні виявлено 307 родовищ
  нафти і газу, які зосереджені переважно на північному сході країни, у
  Прикарпатті і Причорномор’ї. Початкові розвідані запаси становили понад 3,4
  млрд. т умовного палива. Ступінь виснаження розвідних запасів становить понад
  60%. Водночас значним резервом є майже 5 млрд. т умовного палива ще не розвіданих
  запасів. За існуючими оцінками ресурси нафти і природного газу в Україні
  дозволяють збільшити їх видобуток майже вдвічі. Крім того, на Державному
  балансі запасів знаходиться 127 родовищ метану вугільних родовищ.
  Загальні запаси залізних руд
  України оцінюються в 27,4 млрд. т, а прогнозовані — у 20 млрд. т. Основні
  ро…